Liên hệ

Email (*)
Nội dung liên hệ (*)


Trung Tâm Tiệc Cưới Hội Nghị
Glorious 2

Địa chỉ: 568 Luỹ Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú

Điện thoại: (84-28) 38 606 888
                              38 606 999
Fax:  (84-28) 3973 0266

Hotline: 0906 999 899
              0939 188 686
Email:  lbb@glorious.vn